Halle- och Hunnebergs utveckling

Spång

Vi bygger nu spång i vandringslederna för att underlätta framkomligheten för bergens besökare.

Grillar

Det ska byggas drygt 40 st grillar på Halle- och Hunneberg. 

Vindskydd

Under april månad kommer vårt första nya vindskydd att byggas.