Vi som jobbar här

Charlotta Bang
Verksamhetschef

Madeleine Thorvaldsson
Projektanställd

Emrah Aliti
Fastighetsskötare

 

Monika Ståhl
Naturpedagog

Morgan Lindkvist
Fastighetsskötare

Benny

Fastighetsskötare