Vi som jobbar här

Tone Jacobsen
Bio-geovetare med naturvårdsinriktning och förskollärare med erfarenhet av utomhuspedagogik. Som naturpedagog står jag stadigt på båda dessa ben på berget.
Kan vi väcka barnens känsla av att naturen är fascinerande och värdefull har vi nått långt. Kan vi bygga på med kunskap om naturens kretslopp och artrikedom har vi nått längre. Vi är natur.

Elin Börjesson Sandberg
Gammal Fältbiolog med en kandidatexamen i Landskapsvård. Långvarigt ideellt engagemang som minifältisledare, och extraknäcker som lägerledare för barn med högfungerande autism. Har även hunnit med att driva egen lantrasdjurpark med historiskt hästjordbruk.
Det bästa sättet att skydda naturen är att fånga upp och utveckla barns och ungas intresse för den.Monika Ståhl

Biolog med miljö och naturvårdsinriktning och grundskollärare, åk. 4-9 Ma/NO. Har tidigare bl. a. arbetat på Naturbruks-gymnasiet Nuntorp, vuxenskola i Göteborg och på högstadiet - Vänerparkens skola. 

 

Mer kommer snart

Mer kommer snart