Fåglar (en lektion nybörjare VINTERFÅGLAR)

  • Fågelskådning
  • Hantera kikare

Eleverna får utföra observationer av vinterfåglar med hjälp av kikare vid utfodringsställen runt Bergagården. De får kunskap om vad som kännetecknar arterna och hur de anpassar sig till vintern. Kan kombineras med att tillverka fågelmat inne i naturskolans hus.
Aktiviteten passar bra i områden som artkunskap, årstidsväxlingar och observationer i närmiljön.
Fåglar (en lektion vana skådare kan välja VÅRFÅGLAR)

Fågelmat (halvdag)

  • Göra "talgbollar"

Eleverna får lära sig vad olika fåglar äter, hur man ser på en fågels näbb vilken mat de äter och vi tillverkar talgbollar med olika innehåll.

Pinnfågel (halvdag)

  • Göra en pinnfågel

Genom att plocka en egen pinne och utifrån dess utseende tillverka ett konstföremål i form av en pinnfågel.

Koppling till skolans styrdokument