Fiskeregler

1. Fiskekortet kostar 175:- per dag OBS! Endast Hallsjöns fiskekort gäller.

2. Fiske får endast bedrivas mellan klockan 06:00-23:00

3. Fiskekortet är personligt och ska vara ifyllt med namn, personnummer och datum för att vara giltigt.

4. Fiskekortet gäller för ett (1 st) spö, alternativt spinn-, flug-, pimpel- eller metspö.Till detta får användas högst en fluga eller drag/pirk eller krok.

5. Högst tre (3 st) ädelfiskar får fångas per fiskekort.

6. Fiske får endast ske från land eller som isfiske. Fiske från båtar, gummiflottar och flytringar är förbjudet. Undantaget är Hallsjöns båt för funktionshindrade, fiske från denna båt är tillåtet när båten har landkontakt.

7. Det är förbjudet att störa andra fiskare eller ockupera fiskeplats utan att fiska.

8. Barn under 16 år fiskar i målsmans sällskap utan särskild avgift men fångstbegränsningen, tre (3 st) ädelfiskar, gäller per kort.

9. Fiske med flera spön kräver ordentlig uppsikt och lika många fiskekort som spön.

10. Fisktillsyningsmännen är försedda med särskilt märke eller kort och det åligger den fiskande att uppvisa fiskekort, legitimation, redskap och fångst på fisketillsyningsmans begäran. Anslag vid vattnet eller tillsägelse från fisketillsynsman äger samma giltighet som dessa regler. Den som bryter mot reglerna förlorar sin fiskerätt och kan omedelbart avvisas. Fiske gäller vid laga ansvar.

11. Eldningsförbud råder överallt utom vid iordningställda eldstäder.