Fiske Hallsjön - Halleberg

Drivs av Stiftelsen Bergagården

Hallsjön erbjuder ett put & take-fiske som sker från land i en avkopplande miljö. Det planteras ut regnbåge med jämna mellanrum under året. Varje isättning är på ca 200 kg. Förutom regnbåge kan du få abborre och gädda.

Hallsjön är drygt 2 km lång och en promenad i den fina miljön runt sjön blir 5 km.

Det är bitvis lite tuffare terräng och du kommer att hitta många ställen att slå dig ned på för avkoppling.

Våra grillplatser runt hela sjön kommer att renoveras under 2021.


Fiskeregler
1. Fiskekortet kostar 175:- per dag OBS! Endast Hallsjöns fiskekort gäller.
2. Fiske får endast bedrivas mellan klockan 06:00-23:00
3. Fiskekortet är personligt och ska vara ifyllt med namn, personnummer och datum för att vara giltigt.
4. Fiskekortet gäller för ett (1 st) spö, alternativt spinn-, flug-, pimpel- eller metspö.Till detta får användas högst en fluga eller drag/pirk eller krok.
5. Högst tre (3 st) ädelfiskar får fångas per fiskekort.
6. Fiske får endast ske från land eller som isfiske. Fiske från båtar, gummiflottar och flytringar är förbjudet.
     Undantaget är Hallsjöns båt för funktionshindrade, fiske från denna båt är tillåtet när båten har landkontakt.

7. Det är förbjudet att störa andra fiskare eller ockupera fiskeplats utan att fiska.
8. Barn under 16 år fiskar i målsmans sällskap utan särskild avgift men fångstbegränsningen, tre (3 st) ädelfiskar, gäller per kort.
9. Fiske med flera spön kräver ordentlig uppsikt och lika många fiskekort som spön.
10. Fisktillsyningsmännen är försedda med särskilt märke eller kort och det åligger den fiskande att uppvisa fiskekort, legitimation,
      redskap och fångst på fisketillsyningsmans begäran. Anslag vid vattnet eller tillsägelse från fisketillsynsman äger samma giltighet som dessa regler.
Den som bryter mot reglerna förlorar sin fiskerätt och kan omedelbart avvisas. Fiske gäller vid laga ansvar.
11. Eldningsförbud råder överallt utom vid iordningställda eldstäder.

Nu kan du köpa ditt fiskekort via SWISH. Skriv ditt namn och de 6 första siffrorna i persnonnumret i "meddelande" rutan. Skärmdump på genomförd betalning gäller som fiskekort. Köper du åt flera gäller en betalning per person med deras namn och siffror på.

 Lös kort innan ni kommer upp på berget, där finns ingen mottagning. Ta en skärmdump för att kunna visa för fiskevakt.

www.visittv.se kan du även köpa fiskekort och där tillkommer det 30:- extra för tjänsten.

För att boka eller ställa frågor: charlotta.bang@stiftelsenbergagarden.se eller ring 0768 811864


Fiskekort = Friskvård

Sedan Juli 2020 utökade Skatteverket vad som gäller för friskvårdsbidraget och Sportfiske är nu inkluderat. De flesta arbetsgivare har en friskvårdspeng för sina anställda. Kolla om du kan få ditt fiskekort betalt.

Gör så här. Kolla med din arbetsgivare. Får du klartecken - köp ett fysiskt fiskekort hos någon av våra återförsäljare. (läs nedan var dessa finns). Kvittot lämnar du sedan till din arbetsgivare. Kanske vill de även se ditt fiskekort. 

Saknar du utrustning? Ring 0768-811864 (vardagar 7-16) eller maila charlotta.bang@stiftelsenbergagarden.se för info, bokning och upphämtning.

Fiskekort 175 kronor (läs våra fiskeregler).

Hyra av utrustning 175 kronor. Utrustning består av: Ett fiskespö, en fiskeväska innehållande ett styck bottenmete, ett styck flytmete och en draglåda med drag. 


Fiskekort säljs hos:

Trollhättan

Fiskeshopen

Storgatan 29

0520-361 15

Turistbyrån/VISIT

0520-135 09


Snäjk
Östra vägen 8
0521-22 04 90

Turistbyrån/VISIT online
0521-135 0
  • Ett fiskekort kostar 175:- och gäller för en dag, mellan 06:00 - 23:00.
  • Ett fiskekort gäller för ett spö och man får ta upp tre ädelfiskar. Vill man fiska med två spön så köper man två fiskekort. Då är det viktigt att du har dina spön på din plats med rejäl uppsikt.
  • Barn under 16 år fiskar på betalande vuxens kort men även då gäller tre ädelfiskar per kort.