Fiske Hallsjön - Halleberg

Drivs av Stiftelsen Bergagården

Hallsjön erbjuder ett put & take-fiske som sker från land i en avkopplande miljö. Det planteras ut regnbåge med jämna mellanrum under året. Varje isättning är på ca 200 kg. Förutom regnbåge kan du få abborre och gädda.

Hallsjön är drygt 2 km lång och en promenad i den fina miljön runt sjön blir 5 km.

Det är bitvis lite tuffare terräng och du kommer att hitta många ställen att slå dig ned på för avkoppling.

Vi har bland annat 12 nya eldplatser runt sjön sedan 2021, de flesta i den västra delen.


Fiskeregler för Hallsjön på Halleberg 

Här gäller dagskort och endast Hallsjöns fiskekort. De regler som finns ska läsas igenom eller kännas till innan påbörjat fiske.
Fiskekort är personliga och kan inte lämnas över till annan person.

1.   Ett fiskekort kostar 200:- per dag. Du får köpa max 2 kort per person och dag.  

2.   Högst 2 stycken ädelfiskar får tas upp per fiskekort.

3.   Ett fiskekort gäller för 1 stycken spö. Alternativt spinn-, flug-, pimpel- eller metspö.
       Till detta får användas högst en fluga/drag/pirk eller krok. Endast ett reservspö får medtas per fiskekort.

4.   Fiskekortet är personligt och oavsett inköpsplats ska namn, personnummer och korrekt datum för dagen vara synligt samt kontrolleras
       med legitimation. Digitala köp behöver kompletteras med betalningsbevis (t.ex skärmdump) eftersom det är bristande täckning som
       försvårar att visa genomförd transaktion. Giltiga papperskort är ifyllda med bläckpenna och stämpel.

5.   Fiske får endast bedrivas mellan klockan 06:00-23:00 alla dagar i veckan, övrig tid är allt fiske förbjudet. Det förekommer att sjön
        är arrenderad men detta informeras via Facebook och på skyltar i god tid.

6.   Allt fiske sker från land, förutom isfisket. Fiske från båt/gummiflottar/flytringar/kanot/kajak eller dylikt är ej tillåtet,
        undantag vid skriftligt utfört tillstånd utav Stiftelsen Bergagården.

7.   Det är förbjudet att störa andra fiskare eller ockupera fiskeplats utan att fiska. Bad från bryggor är förbjudet, eftersom
        det stör fiskare vid spring eller rörelse på bryggor.

8.   På ett fiskekort får du som ansvarig vuxen ha med dig ETT barn under 13 år som fiskar med eget spö i nära anslutning till dig
        utan särskild avgift, dock gäller fångstbegränsningen på 2 stycken laxartade fiskar per fiskekort.

9.   Vid pågående fiske skall spö/spön hållas i direkt närhet, samt man får inte ockupera fler än en fiskeplats.

10.  Fisktillsyningsmännen är försedda med särskilt märke eller bricka och det åligger den fiskande vid kontroll att uppvisa
         fiskekort samt legitimation. Vid begäran skall även utrustning och fångst uppvisas. Anslag vid vattnet eller tillsägelse
         från fisketillsynsman äger samma giltighet som dessa regler.

11.   Eldningsförbud råder överallt förutom vid iordningställda eldstäder.

12.   Köpt kort makuleras inte.  

13.   Den som bryter mot någon av ovanstående regler riskerar att förlora sin fiskerätt och kan riskera att omedelbart avvisas.
          Vid fiske gäller laga ansvar.

Nu kan du köpa ditt fiskekort via SWISH. Skriv ditt namn och de 6 första siffrorna i persnonnumret i "meddelande" rutan. Skärmdump på genomförd betalning gäller som fiskekort. Köper du åt flera gäller en betalning per person med deras namn och siffror på.

 Lös kort innan ni kommer upp på berget, där finns ingen mottagning. Ta en skärmdump för att kunna visa för fiskevakt.

www.visittv.se kan du även köpa fiskekort och där tillkommer det 30:- extra för tjänsten.

För att boka eller ställa frågor: charlotta.bang@stiftelsenbergagarden.se eller ring 0768 811864


Fiskekort = Friskvård

Sedan Juli 2020 utökade Skatteverket vad som gäller för friskvårdsbidraget och Sportfiske är nu inkluderat. De flesta arbetsgivare har en friskvårdspeng för sina anställda. Kolla om du kan få ditt fiskekort betalt.

Gör så här. Kolla med din arbetsgivare. Får du klartecken - köp ett fysiskt fiskekort hos någon av våra återförsäljare. (läs nedan var dessa finns). Kvittot lämnar du sedan till din arbetsgivare. Kanske vill de även se ditt fiskekort. 

Saknar du utrustning? Ring 0768-811864 (vardagar 7-16) eller maila charlotta.bang@stiftelsenbergagarden.se för info, bokning och upphämtning.

Fiskekort 175 kronor (läs våra fiskeregler).

Hyra av utrustning 175 kronor. Utrustning består av: Ett fiskespö, en fiskeväska innehållande ett styck bottenmete, ett styck flytmete och en draglåda med drag. 


Fiskekort säljs hos:

Trollhättan

Fiskeshopen

Storgatan 29

0520-361 15

Turistbyrån/VISIT

0520-135 09


Snäjk
Östra vägen 8
0521-22 04 90

Turistbyrån/VISIT online
0521-135 0
  • Ett fiskekort kostar 175:- och gäller för en dag, mellan 06:00 - 23:00.
  • Ett fiskekort gäller för ett spö och man får ta upp tre ädelfiskar. Vill man fiska med två spön så köper man två fiskekort. Då är det viktigt att du har dina spön på din plats med rejäl uppsikt.
  • Barn under 16 år fiskar på betalande vuxens kort men även då gäller tre ädelfiskar per kort.