Aktuellt på Hunnebergs naturskola

Innehåll: 
 • Höstlovsaktiviteter
 • Höstens skolbrev
 • Personaldagar, fortbildning, kompetensutveckling 
 • Vi söker skolklasser, bygg insektshotell eller anlägg blomsterrabatt

Naturskolans höstbrev

Vill du boka en naturskoleaktivitet för din klass? Hör av dig till oss via mail: info@hunnebergsnaturskola.se eller per telefon: 0708-24 62 02

Förutom aktiviteter med skolklasser har vi fortbildning och kompetensutveckling för skolpersonal och parkarbetare. Vi kan tillsammans med er utforma personaldagar - t.ex. temadagar med gemensam utomhusmatlagning i små grupper eller guidning i vacker natur där man får tillfälle att varva ner och uppleva omgivningen med alla sinnen. Sommarkollo och familjeaktiviteter.

Pollineringsprojekt Bergagården

Under 2021 anlägger Hunnebergs Naturskola ett system med blomsterrabatter med växter som lämpar sig för vilda pollinatörer. Insektshotell, humlebon och vattenbad samt information om pollinering ingår också i projektet som är en LONA-satsning från Naturvårdsverket.

Vi söker en skolklass!
Vill ni bygga insektshotell?

Insektshotellet kommer att ingå i Pollineringsprojekt Bergagården.
Vad skulle klassen kunna göra, dels i skolan, dels hos oss:

 • Planera hur insektshotellen ska se ut.
 • Bygga dem.
 • Dokumentera arbetet regelbundet på våra sociala medier.
 • Berätta om projektet när vi har informationsdagar.
 • Naturskolan betalar kostnaden för materialet.
Intresserad? Hör av er på   info@hunnebergsnaturskola.se


Vi söker en skolklass!
Vill ni anlägga en egen rabatt?

Rabatten kommer att ingå i Pollineringsprojekt Bergagården.
Vad skulle klassen kunna göra:

 • Planera vilka växter som är lämpliga.
 • Så fröer som sätts ut när de har växt upp till plantor.
 • Köpa plantor som inte är lämpliga för frösådd.
 • Plantera växterna.
 • Dokumentera arbetet regelbundet på sociala medier.
 • Berätta om projektet när vi har informationsdagar.
 • Naturskolan betalar kostnaden för fröer och plantor.
Intresserad? Hör av er på  info@hunnebergsnaturskola.se