Planera in er
K-dag hos oss på berget!

Skolpersonal

Vill ni ha en dag då ni kan kombinera konferens och aktiviteter på någon av era k-dagar eller vid annat tillfälle där ni vill umgås i personalgruppen så skräddarsyr vi efter era behov.Hör av er till info@hunnebergsnaturskola.se eller direkt per telefon till 0708-24 62 02.

Vi söker en skolklass!
Vill ni anlägga en egen  pallkrage-rabatt med växter som pollinerare tycker om under våren 2022?

Pallkragen finns inne i pollineringsträdgården Humlegården.
Vad skulle klassen kunna göra:

  • Planera vilka växter som är lämpliga för pollinatörer.
  • Så fröer på skolan som sedan sätts ut i pallkragen när de har växt upp till plantor.
  • Komma till oss på Naturskolan och plantera växterna i pallkragen.
  • Dokumentera arbetet regelbundet på sociala medier.
  • Komma till oss igen och ha vetenskapliga undersökningar kring pollinering.
  • Berätta om projektet när vi har informationsdagar.
  • Naturskolan betalar kostnaden för fröer och plantor.
Intresserad? Hör av er på  info@hunnebergsnaturskola.se