Halle- och Hunnebergs utveckling

Grillar

Vi kommer att bygga cirka 50 st grillplatser på Halle- och Hunneberg. Vi är klara med över hälften så det finns gott om platser att samlas vid för en trevlig stund i naturen.

Spång

Spångar byggs på vandringslederna för att underlätta framkomligheten.Vi håller just nu på att markera upp lederna. Blå färg för förbindelseled och orange för rundleder. Vi kommer under året sätta upp startskyltar i början av lederna med bilder och information bl a om sevärdheter, framkomlighet och längd. Givetvis kommer där även finnas en karta.

Vindskydd

Vi har nu byggt fem stycken vindskydd för övernattning likt den på bilden. Vid Kungens kök finns nu ett dagvindskydd och vid Eldmörjan en paviljong. 

Ekotoaletter

Ekotoaletter installeras just nu på bergen. En toalett vid Hallsjön, en vid Igelsjön och en vid Långevattnet.

Zoom

Vi har en zoom vilket är ett terränganpassat elfordon. Den kan du hyra som har begränsad rörelseförmåga. Den ger dig större frihet och gör det lättare för dig att ta dig ut i naturen.

Projektstöd

Vi bygger med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbruksutveckling  och i samarbete med Leader - längs Göta Älv.