Halle- och Hunnebergs utveckling

Grillar

Vi kommer att bygga cirka 50 st grillplatser på Halle- och Hunneberg.

Spång

Spångar byggs på vandringslederna för att underlätta framkomligheten.

Vindskydd

I april kommer det första vindskyddet att byggas.

Ekotoaletter

Ekotoaletter installeras just nu på bergen. 

Zoom

Ett terränganpassat elfordon kan hyras för att lättare ta sig runt på bergen om man har svårt att gå längre sträckor.