Vandring (heldag)

Start vid den gamla stenvalvsbron. Med hjälp av en karta skaffar vi oss en överblick av leden genom det varierande skoglandskapet. Vandringen är 5 kilometer lång och går runt de tre sjöarna Eldmörjan, Ekelundsjön och Lönesjön. Småpauser görs, möjligen ger årstiden chans att smaka på skogens vildsaker. Tillbaka vid den gamla stenvalvsbron följer en längre matpaus, här finns möjlighet att få en grill tänd.  Avslutningsvis gör vi tillsammans en övning och reflekterar en stund kring vandringsupplevelsen.
Du kan välja att genomföra vandringen med fokus på ett tema, exempelvis; 

Allemansrätten: Under vandringen stannar ni till vid ett par station där en naturpedagog berättar och förklarar valda delar om Allemanrätten. Ni förkovrar era kunskaper om Allemansrätten, exempelvis vad gäller om man vill elda i naturen, om man vill sova i naturen, om man vill plocka något från naturen och vad betyder "Att inte störa och att inte förstöra".
Naturlig närvaro: Under vandringen genomför ni ett 4-stegsprogram efter den amerikanske naturpedagogens Joseph Cornell modell. En stressreglerande gruppövning som leder till en djupare upplevelse av naturen.
Naturlekar: Under vandringen stannar ni till vid ett par stationer där ni lär er och genomför en eller flera naturlekar.

Ett litet tips!
Denna aktivitet passar utmärkt om du vill besöka Hunnebergs naturskola
med stora elevergrupper under en och samma dag.

Kopplingar till skolans styrdokument.