Allemansrätten (halvdag)

  • Upplevelsepromenad

Kom och lär om allemansrätten genom konkreta upplevelser kring Bergsgården. Vi lär ut det viktigaste som ingår i huvudregeln ”Inte störa- inte förstöra”. På er rörelsepromenad i naturen passerar ni olika platser där vi resonerar kring hur vi får färdas över annans mark, även med hund. Här får vi plocka och samla, fiska och övernatta, men när, var och hur? Och när vi vänder hemåt lämnar vi naturen ren för människor och djurs bästa.
Sist men inte minst är det viktigt att ha god kunskap om Eldning för att utöva sin rätt att elda. Till rätten är ett stort ansvar knutet. Skog för stora värden brinner upp varje år på grund av slarv med lägereldar. Välkommen till friluftskunskap!
Denna aktivitet passar att kombinera med alla halvdagsaktiviteter.
Vill du hellre ha en heldagsvandring titta under Vandring.

Koppling till skolans styrdokument