Arrangörsstöd

Om du kommer från en annan kommun än Vänersborg och vill besöka Hunnebergs naturskola, då kan du ansöka om det regionala arrangörstödet. Det finns möjlighet att ansöka om subventionsstöd på
50 procent för kostnaden (kostnad är idag 80 kr/barn, gäller inte Trollhättan och Grästorp) och för resor till natur- och kulturverksamheter i Västra Götaland (kostnad över 1000 kr för en hyrd buss eller 50 procent av resan om du åker kommunalt).
Ta kontakt med barn- och ungasamordnaren i din kommun,
som behöver godkänna kostnaden innan du bokar.
Du finner namnet i Kulturkatalogen Väst.
Länk till  kulturkatalogen. https://www.kulturkatalogenvast.se/ Här hittar du närmare information om arrangörsstödet och namnet på samordnaren av stödet i din kommun.