Det stora, gamla huset på Bergagården har varit en skogsskola. I den skolan gick män som ville bli kronojägare. Det var det samma som skogvaktare. De blev anställda av staten som arbetsledare för skogsarbetet. År 1860 byggdes nuvarande huvudbyggnad på Bergagården och fram till 1913 användes huset som skogsskola. Där utbildades män av staten för att bli anställda som arbetsledare för skogsarbetet. Efter 53 år hade 800 kronojägare utbildats på Bergagården och skogsskolan lades ner. Jägmästaren var föreståndare för skogsskolan och chef för kronojägarna. I denna byggnad är det numera en restaurang.

Hunnebergs skogsskola, lärlingar 1910-1911