Djur (halvdag)

Rörelsepromenad i skog
Eleverna får under en rörelsepromenad i skogen kunskaper om djurs anpassningar och strategier för att överleva i den svenska naturen under olika årstider. Vi letar och observerar spår i form av t.ex. spillning, gnag, legor och skelett.

Koppling till skolans styrdokument