Fåglar - VINTERFÅGLAR

  • Fågelskådning
  • Hantera kikare

Eleverna får utföra observationer av vinterfåglar med hjälp av kikare vid utfodringsställen runt Bergagården. De får kunskap om vad som kännetecknar arterna och hur de anpassar sig till vintern. 
Aktiviteten passar bra i områden som artkunskap, årstidsväxlingar och observationer i närmiljön.
Kan kombineras med Naturlekar om fåglar.

Fåglar (vana skådare kan välja VÅRFÅGLAR)

Koppling till skolans styrdokument