Geologi (halvdag)

  • Vandring
Under en vandring på stig med sten, rötter och trappor utmed Byklevsfallet studeras platåberget Hunnebergs geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid. Hur geologiska processer samverkar och ger upphov till ett varierande naturlandskap, som erbjuder möjlighet till fältstudier. Människans behov av naturresurser från Hunneberg, samt konsekvenser av denna användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling till dagens kulturlandskap.

Bygga berget (halvdag)

  • Bygga berget genom att stapla bergarterna på varandra.
  • Studera de olika mineralerna med stereolupp.

Koppling till skolans styrdokument