Halle- och Hunneberg

De två platåbergen har en unik geologisk historia. Lär dig mer om den på hunneberg.com
I mitten av 1300-talet blev Halle- och Hunneberg kronopark eller kungens jaktmark och än i dag är bergen värdplats för den kungliga älgjakten. Halle- och Hunneberg har en storslagen och mytomspunnen natur med karga, vindpinade skogar, blomstrande ängs- och hagmarker, sjöar, mossar, spännande växter och svampar och ett rikt fågel- och djurliv.
För att bevara och utveckla Halle- och Hunnebergs natur- och kulturvärden utsåg markägaren Sveaskog bergen till ekopark år 2004.