Höstbrev till skolor

Tips från naturskolans pedagoger

Naturens Kalender -

Välkommen till Höstförsöket!

Nu kör vi igång Höstförsöket 2022!

Vill du och dina elever delta i riktig forskning? Vi har genomfört Höstförsöket sedan 2013, med några få års undantag. Genom att delta i detta massexperiment skapar ni enastående forskningsdata som redan väckt nyfikenhet bland forskningskollegor och lett till vetenskapliga publikationer.

Nu bjuder vi in till ett nytt samarbete mellan skola och forskning med utgångspunkt i naturens kalender. Höstförsöket är en del av Svenska fenologinätverkets satsning på "Naturens kalender i skolan".

Höstförsöket 2022 – hur går det till?

Er uppgift är att göra direkta observationer av när höstlöven dyker upp på de lövtträd ni följer. Oavsett vilka lövträd ni har tillgång till kan ni delta i Höstförsöket. Den övergripande frågan vi studerar är: "Hur vet träden när det är höst?". Att förstå vad som styr den biologiska hösten är i högsta grad relevant med tanke på den pågående klimatförändringen

Elever i alla åldrar

Elever i alla åldrar i hela Sverige är välkomna att delta. Det är lärarens uppgift att se till att uppgiften genomförs korrekt. Deltagarna väljer själva vilka lövträd de följer, men vi kommer att rekommendera er som var med i tidigare massexperiment att även följa samma träd som då om det är möjligt.

Gå in på https://www.naturenskalender.se/hf2022.php

Planera in er
K-dag hos oss på berget!

Skolpersonal

Vill ni ha en dag då ni kan kombinera konferens och aktiviteter på någon av era k-dagar eller vid annat tillfälle där ni vill umgås i personalgruppen så skräddarsyr vi efter era behov.Hör av er till info@hunnebergsnaturskola.se eller direkt per telefon till 0708-24 62 02.

Vi söker en skolklass!
Vill ni anlägga en egen  pallkrage-rabatt med växter som pollinerare tycker om under våren 2023?

Pallkragen finns inne i pollineringsträdgården Humlegården.
Vad skulle klassen kunna göra:

  • Planera vilka växter som är lämpliga för pollinatörer. Start ht 2022.
  • Så fröer på skolan som sedan sätts ut i pallkragen när de har växt upp till plantor.
  • Komma till oss på Naturskolan och plantera växterna i pallkragen.
  • Dokumentera arbetet regelbundet på sociala medier.
  • Komma till oss igen och ha vetenskapliga undersökningar kring pollinering.
  • Berätta om projektet när vi har informationsdagar.
  • Naturskolan betalar kostnaden för fröer och plantor.
Intresserad? Hör av er på  info@hunnebergsnaturskola.se