Kådsalva (heldag)

  • Insamling av kåda
  • Rörelsepromenad
  • Tillverka salvan med hjälp av elden

Kåda är barrträdens klibbiga skyddsvätska som sipprar fram spontant vid värme. Förr var det ett sårmedel i hela Norden. Det folk länge vetat har idag blivit vetenskap. Forskningsrön visar att grankåda kan vara till nytta vid behandling av svårläkta sår och bekämpning av bakterier. Den är bakteriedödande, bakteriehämmande och antiseptisk. Aktiviteten startar med en skogspromenad för att samla in kåda från lämpliga träd. Hur mycket kåda vi lyckas samla in avgör hur mycket kådsalva som kan tillverkas. Vid en tänd eld tillverkas kådsalva efter traditionellt recept av kåda, rapsolja och bivax.