Kolkritor (heldag)

  • Samla råmaterial från lövträd
  • Genom eldning tillverkar vi kolkritor
  • Prova att rita med dem

Ett hantverk som utförs kring elden. Med hjälp av traditionell kolningsteknik får eleverna tillverka egna kolkritor. Råvaran är pinnar från lövträd på Hunneberg. Barken täljs av. Pinnen placeras i en burk med sand, som i sin tur placeras på den brinnande elden. Under tiden som pinnen kolas finns möjligheter att diskutera olika spörsmål som kopplar till aktiviteten som; förbränning som kemisk reaktion, fossila och förnybara bränslen och deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet, materialens egenskaper och dess användningsområden eller skönlitteratur som handlar om naturen och människan.
Önskas halvdag med kolkritor kan det kombineras med eldningsprogram (ritmomentet utgår).