Mossor och lavar (halvdag)

Eleverna ges möjligheten att studera, sortera och artbestämma mossor.  De får upptäcka likheter och skillnader mellan dem, jämföra mossor och lavar och få förståelse för deras betydelse i ekosystemen.
Aktiviteten passar bra i arbetsområden där eleven ska sortera, gruppera och bestämma arter i närmiljön.
Kan med fördel kombineras med:
Naturvetenskaplig undersökning på lavar som indikatorer på god luftkvalitet.