Naturlekar (halvdag)

  • Lekar i naturen.
  • Lekar om naturen.

Genom lekar får eleverna möjlighet att lära sig mer om hur naturen fungerar. Lekarna ger underlag för goda diskussioner om olika företeelser och begrepp som berör djur och natur.
Aktiviteten innehåller gruppstärkande övningar och samarbetslekar.