Naturlig närvaro (halvdag)

  • Rörelsepromenad
  • Stressreglerande aktivitet i utomhusmiljö

En rörelseaktivitet i natur och utemiljön kring Bergagården som ger dig möjligheter att reglera spänningar och få kroppen i balans. En ökad medvetenhet om att vara ”här och nu”. Vi genomför den amerikanske ekologen och biologen Joseph Cornells enkla och kraftfulla program i fyra steg som varsamt och kraftfullt leder till en djupare upplevelse av naturen. Det handlar om att väcka entusiasm, fokusera uppmärksamhet, erbjuda direkta upplevelser och att få dela inspirationen man upplever med andra. En aktivitet som uppmuntrar till funderingar kring betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.

Koppling till skolans styrdokument