Naturvetenskaplig undersökning (halvdag)

  • Naturvetenskaplig undersökning i fält.
  • Dokumentation i fält.

Vi går igenom och diskuterar det naturvetenskapliga arbetssättet, ute i fält, emedan vi genomför en naturvetenskaplig undersökning.
Vi hjälps åt med att formulera en frågeställning, som leder till en hypotes. Planerar och utför en naturvetenskaplig undersökning på plats. Knyter ihop säcken med att utvärdera och komma fram till förbättringar till nästa naturvetenskapliga undersökning som eleven förväntas göra. Ta med kamera och digitala verktyg. Papper, penna och skrivunderlägg finns på naturskolan.
Bra förberedelse inför framtida nationella prov i naturvetenskap, både undersöknings del och att skriva en rapport.
Välj mellan;
·         Miljöundersökning: luftkvalité, med hjälp av lavar.
·         Vattenundersökningar: flödesmätning i å eller vattenundersökning i sjö.

Koppling till skolans styrdokument