LONAprojekt - Humlegården
Stiftelsen Bergagården bygger tillsammans med volontärer upp en trädgård med växter som ska gynna de vilda pollinatörerna.
Invigning av trädgården sker lördagen den 27:e augusti. 

Val av växter och växtbäddar

Här i Humlegården har vi byggt upp olika miljöer som ska passa olika typer av växter, och på så vis även olika typer av pollinatörer. Eftersom antalet pollinatörer minskar kraftigt behövs insatser för att bromsa upp och vända denna oroväckande utveckling. Alla våra rabatter skiljer sig åt beroende på hur de är uppbyggda, vilket i sin tur avgör vilka växter som trivs där. För oss har det allra viktigaste varit att kunna erbjuda ett så storslaget smörgårdsbord som möjligt för de vilda pollinatörerna under hela växtsäsongen.   

Inspirera besökare 

Ett annat syfte har varit att inspirera och visa på olika valmöjligheter för den som själv vill skapa en trädgård för pollinatörer. Just humlor och bin är helt beroende av blommande växter för att överleva. Hur mycket pollen och nektar växterna har varierar, liksom när och hur länge de blommar. Även blomformen spelar en viktig roll. Solitärbin exempelvis, har små munnar och behöver därför grunda blommor, medan humlorna har långa tungor och kan nå ner i djupare blommor. Humlor är väldigt viktiga för jordbruket här på norra halvklotet. Speciellt för pollinering av klövervallar, men även för odlare av bärbuskar och fruktträd är de helt nödvändiga.  

Pollinatörer

Varför är de så viktiga?  
För att ett äppleträd ska kunna bära frukt behöver blommorna pollineras av bin & andra insekter, detsamma gäller för över två tredjedelar av jordens matgrödor, så utan dem skulle det bli tufft för oss människor!  
Vad är pollinering?
Pollinerarna hjälper växter med befruktning genom att flytta pollenkorn från en blomma till en annan. För att få stora & goda jordgubbar krävs en lyckad pollinering. Pollinatörer rör sig helst inte särskilt långa sträckor, så mat i närheten & sammanhängande stråk med växter är viktigt. Pollinatörer – Vilka är de?
Bin, humlor, fjärilar, flugor, skalbaggar, getingar…ja, till & med myror pollinerar!  I Sverige är det främst insekter som pollinerar men i vissa länder görs det även av fåglar & däggdjur.


Halle- och Hunnebergs utveckling

Ekotoaletter
Tre ekotoaletter är nu installerade på bergen. Hallsjön, Igelsjön och Långevattnet har var sin ekotoalett.

Grillar

Vi har byggt cirka 50 st grillplatser på Halle- och Hunneberg så det finns gott om platser att samlas vid för en trevlig stund i naturen.

Spång

Spångar har byggts på vandringslederna för att underlätta framkomligheten.

Vindskydd

Vi har nu byggt fem stycken vindskydd för övernattning likt den på bilden. Vid Kungens kök finns nu ett dagvindskydd och vid Eldmörjan en paviljong. 

Nya informationsskyltar finns uppsatta vid uppfarterna till bergen. Ledkartor finns att köpa på följande platser:
Visit Vbg/Thn, Kungajaktmuseet, Ronnums Herrgård, Kulturhuset i Grästorp och vandrarhemmet Hunnebergs Gård

Zoom

Vi har en zoom vilket är ett terränganpassat elfordon. Den kan du hyra som har begränsad rörelseförmåga. Den ger dig större frihet och gör det lättare för dig att ta dig ut i naturen.

Projektstöd

Vi bygger med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbruksutveckling  och i samarbete med Leader - längs Göta Älv.