Håva i sjön (halvdag)

  •   Rörelsepromenad till och från sjön Eldmörjan.
  •    Fältundersökning i vattenmiljö.
Aktiviteten startar vid Naturskolans förråd. Vi packar utrustningen; håvar, hinkar med material. Gemensamt går vi till Eldmörjan, en promenad på 800 meter enkel väg. Vid sjön tar vi del av Eldmörjans historia och funderar på vad en hållbar sjö är för något, därefter utför vi en naturvetenskaplig fältundersökning. Eleverna håvar upp smådjur ur vattnet som samlas i hinkar och burkar. Dessa studeras och eleverna arbetar med att namnge och sortera dem efter olika egenskaper med hjälp av en artplansch. När fältundersökningen är klar rengör eleverna materialet.Fältstudien avslutas med en gemensam samling, där vi pratar mer om de djur som eleverna har fångat och kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor, samt deras livscykler.
Till sist får småkrypen återvända till sin livsmiljö.

Vattenundersökningar (halvdag)

  • Flödesmätning
  • Vattenreglering

Observera!
Hunnebergs naturskola har förhöjt säkerhetstänk vid aktiviteter med vatten.
Antalet elever max 17 per grupp, 3 grupper fyller en buss.

Koppling till skolans styrdokument