Skogens kretslopp (halvdag)

  • Leta småkryp

  • Observationer i skogen

I skogen får eleverna förståelse för kretsloppet mellan träden och de nedbrytare som finns. Eleverna letar efter dessa nedbrytare och undersöker deras egenskaper. De möter också såväl växtätare som rovdjur bland småkrypen och får träning i att sortera och artbestämma dem. Samtal om ekosystemtjänster och näringskedjor.
Aktiviteten passar bra i arbetsområden som artkunskap, ekosystemtjänster, näringskedjor mm.