Tälja (heldag)

  • Hämta råmaterial från skogen.
  • Hantera kniv
  • Tälja ett hantverksföremål att ta hem

Under dagen ges eleven möjlighet att följa slöjdens hela arbetsprocess, från råmaterial till färdigt slöjdföremål. Aktiviteten startar med en rörelsepromenad. Tillsammans hämtar vi råmaterial från skogen. Eleverna får möjlighet att skapa ett hantverksföremål i trä som de kan ta med sig hem. De provar materialets och knivens möjligheter samt ges kunskap om hur kniven används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.