Trädpromenad (halvdag)

  • Rörelsepromenad

  • Observationer i närmiljön

Under en promenad runt Bergagården får eleverna göra observationer av många av våra vanliga svenska träd och vad som kännetecknar dem. De får möta och samtala om begrepp som fotosyntes, pollinering, fröspridning och samspel mellan träd och andra organismer.
Aktiviteten passar bra i arbetsområden som artkunskap, årstidsväxlingar, ekosystemtjänster mm.