Växtvandring i Carl von Linnés anda (halvdag)

  • Rörelsepromenad
  • Observationer i närmiljön

Liksom Carl von Linné gjorde växtvandringar med sina studenter, får eleverna som besöker naturskolan uppleva en promenad som innehåller observationer av växter på Hunneberg samt artkunskap. Begrepp som pollinering, fotosyntes och samband mellan organismer diskuteras.
Aktiviteten passar bra i arbetsområden som artkunskap och observationer i närmiljön.